Fondacioni Qemal Stafa

FQS

Rreth Nesh

OBJEKTIVAT

Identifikimi dhe vlerësimi i cështjeve aktuale vendore/ndërkombëtare në arenën politike në kuadër të programeve afatgjata të Partisë Socialiste

MISIONI

Funksioni primar i FQS-së është të asistojë Partinë Socialiste në procesin politikbërës në nivel vendor dhe kombëtar dhe nderkombetar me ide, udhëzime, studime dhe programe politike.

FUSHA E VEPRIMTARISË

Fondacioni do të operojë në tre shtylla të rëndësishmë që janë: Komunikimi, Trajnimi dhe Ideologjia