Rreth Nesh

null

OBJEKTIVAT

Identifikimi dhe vlerësimi i cështjeve aktuale vendore/ndërkombëtare në arenën politike në kuadër të programeve afatgjata të Partisë Socialiste…

Lexo më shumë »

null

MISIONI

Funksioni primar i FQS-së është të asistojë Partinë Socialiste në procesin politikbërës në nivel vendor dhe kombëtar dhe nderkombetar me ide, udhëzime, studime dhe programe politike.

Lexo më shumë »

null

FUSHA E VEPRIMTARISË

Fondacioni do të operojë në tre shtylla të rëndësishmë që janë: Komunikimi, Trajnimi dhe Ideologjia…

Lexo më shumë »

Na ndiqni në rrjetet Sociale

NEWSLETTER SIGN-UP

Subscribe to our mailing list