Finalizohet në Sarajevë, Bosnje & Hercegovinë, më datat 12-15 Tetor, Akademia Rajonale PROGWeB për vitin 2023. Akademia bëri bashkë- politikanët e së ardhmes nga vendet e Ballaknit Perëndimor të cilët për disa muaj me rradhë janë angazhuar në shkrimin e artikujve politikë, si dhe në hartimin dhe zbatimin e projekteve kombëtare individuale.

Artikulli politik u publikua nën titullin “Fuqizimi i rinisë shqiptare drejt përdorimit të makinave elektrike”, ndërsa projekti kombëtar u zbatua nën titullin “Implikimet monetare të kalimit nga makinat me naftë në ato elektrike në Shqipëri”

PROGWeB mbështetet nga Olof Palme International Center dhe implementohet nga: Olof Palme International Center (OPC) Centre Party, International Foundation (CIS), Boris Divković Foundation (BDF), Forum of Left Initiative (FLI), Center of Modern Skills (CMS), Progres Institute for Social Democracy (PROGRESS), Liberal Institute Skopje (LIS), Musine Kokalari Institute for Social Policy, si dhe Fondacioni Qemal Stafa (FQS).

Share.