EMIGRANTI I DIASPORËS APO DIASPORA E EMIGRANTIT?

Sa i fuqishëm apo i dobët do të ndihej termi “emigrant” përpara tërmit “diasporë”. Do të ishte e mundur që këto dy terma të bëhen sinonime të njëra-tjetrës? Kurrësesi jo, sepse ka një ndryshim të madh në përbërjen dhe historikun e diaspores dhe emigracionit. Diaspora është derivat i emigracionit, rrjedhojë e lëvizjeve të shumta të …

EMIGRANTI I DIASPORËS APO DIASPORA E EMIGRANTIT? Read More »