Browsing: BE/Rajoni

Serbian-ElectionResults_FQSPDF-1Download Republika e Serbisë mbajti zgjedhjet presidencialedhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare (si dhezgjedhjet lokale në 14 qytete dhe komuna, dukepërfshirë…

Republika e Serbisë do të mbajë zgjedhjet presidenciale dhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare (si dhe zgjedhjet lokale në 14 qytete…