REZULTATET E ZGJEDHJEVE NË SERBI 2022

Republika e Serbisë mbajti zgjedhjet presidencialedhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare (si dhezgjedhjet lokale në 14 qytete dhe komuna, dukepërfshirë qytetin e Beogradit) më 3 prill 2022.Në qendrat e votimeve janë vërejtur parregullsi tëndryshme. Incidentet janë shkaktuar për shkak tëpretendimeve për regjistrime paralele të votuesvedhe presion mbi ekipet vëzhguese duke përfshirëdhe konfrontime fizike si psh incidenti …

REZULTATET E ZGJEDHJEVE NË SERBI 2022 Read More »