THIRRJE PËR APLIKIM AP1_2022

0

Fondacioni Qemal Stafa shpall thirrjen për aplikim për Akademinë Politike 2022. Ky trajnim ka si qëllim tё mbështesë dhe promovojë individët që janë të përfshirë ose duan të përfshihen në sferën politike. Kjo akademi synon të ofrojë një mundësi unike për të përvetësuar njohuri dhe aftësi të reja përmes ndërveprimit me akademikë, ekspertë dhe aktorë politikë.
Trajnimi financohet nga Fondacioni Kalevi Sorsa dhe shpenzimet mbulohen nga organizatorët.

Për më tepër informacion, si dhe për regjistrim, referojuni thirrjes për aplikim më poshtë:

Share.