Shtëpia Botuese ``FQS``

Për të ndihmuar Fondacionin me botime dhe publikime, është menduar krijimi i një shtëpie botuese e cila do të veprojë vetëm në kuadër të realizimit të objektivave te FQS. Krijimi i kësaj “strukture” është mjaft efektive për të realizuar cdo qëllim në kohë më të shpejtë dhe në mënyrë më efikase, duke qenë se do të jetë një shtëpi që do t’i shërbejë vetëm Fondacionit “Qemal Stafa”. Kjo do të jetë një mënyrë shumë e mirë për të rritur cilësinë e publikimeve dhe përpjekjeve të Fondacionit, lidhur me promovimin e mendimit shkencor dhe akademik.