Month: July 2018

Protection of National Minorities and the Human Rights Dinamics

Date: 9 July 2018, Tirana, Albania In Focus: Protection of National Minorities and the Human Rights Dinamics   On 9 July, the “Qemal Stafa” Foundation held the next panel, focusing on the National Minorities. The guests were: Ms. Vasilika Hysi, Head of the Subcommittee on Human Rights, Mr. Igli Totozani, Former Ombudsman, Mrs. Arthur Dralo Deputy …

Protection of National Minorities and the Human Rights Dinamics Read More »

Mbrojtja e Pakicave Kombëtare dhe Dinamika e Të Drejtave të Njeriut

Datë: 9 Korrik 2018, Tiranë Në fokus: Mbrojtja e Pakicave Kombëtare dhe Dinamika e Të Drejtave të Njeriut   Në datën 9 Fondacioni “Qemal Stafa” zhvilloi panelin e radhës, në fokus Pakicat Kombëtare. Të ftuar ishin: Znj. Vasilika Hysi, Kryetare e Nënkomisionit për të Drejtat e Njeriut, Z. Igli Totozani, Ish Avokat i Popullit, Znj.Artemis Dralo …

Mbrojtja e Pakicave Kombëtare dhe Dinamika e Të Drejtave të Njeriut Read More »

Decision of the European Council to open the Negotiations with Albania

Date: 26 June 2018, Luxembourg   Albania’s irreversible path towards the European Union. The European Commission’s proposal to open negotiations with Albania found an intermediate way. On 26 June in Lussenburg, at the EU foreign ministers’ meeting, the European Council agreed positively on the progress that Albania has made and decided to open the  negotiations …

Decision of the European Council to open the Negotiations with Albania Read More »

Vendimi i Këshillit Europian për hapjen e negociatave me Shqipërinë

Datë: 26 Qershor 2018, Luxemburg   Rruga e pakthyeshme e Shqipërsië drejt Bashkimit Europian. Propozimit të Komisionit Europian për hapjen e negociatave me Shqipërinë iu gjet një rrugë e ndërmjetme. Në 26 Qershor në Luksemburg, në mbledhjen e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të BE-së, Këshilli Evropian u pajtua pozitivisht me progresin që Shqipëria …

Vendimi i Këshillit Europian për hapjen e negociatave me Shqipërinë Read More »

Pjesëmarrja e të Rinjve, Perspektiva Europiane e Ballkanit Perëndimor sipas Proçesit të Berlinit

RYCO (Regional Youth Cooperation Office) një promovues i tryezave rajonale për të sjellë impakt në fuqizimin e të rinjve. Një panel diskutimi mbi funksionimin e RYCO-s për idetë e pajtimit, bashkëpunimit, besimit, dhe dialogimit midis vendeve të Ballkanit Perëndimor, dhe funksionon nëpërmjet financimit dhe organizimit të programeve të shkëmbimit të të rinjve. Kreshnik Loka, aktualisht …

Pjesëmarrja e të Rinjve, Perspektiva Europiane e Ballkanit Perëndimor sipas Proçesit të Berlinit Read More »

Study visit for Albanian students to the European Parliament

Date:25-27 June 2018, European Parliament, Brussels Study Visit The most prominent students of the Political Academy that the Foundation “Qemal Stafa”organizes were rewarded with participating in the study visit to the European Parliament, from 25 to 27 June 2018. With the support of the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the …

Study visit for Albanian students to the European Parliament Read More »

Vizitë studimore me studentët e Akademisë Politike në Parlamentin Evropian

Datë: 25-27 Qershor 2018, Parlamenti Evropian, Bruksel Vizitë Studimore Studentët më të mirë të Akademisë Politike të përzgjedhur nga Fondacioni “Qemal Stafa” u shpërblyen me pjesëmarrjen në vizitën studimore në Parlamentin Evropian, nga data 25 deri më 27 Qershor 2018. Me mbështetjen e Grupit të Aleancës Progresive të Socialistëve dhe Demokratëve në Parlamenti Evropian (S …

Vizitë studimore me studentët e Akademisë Politike në Parlamentin Evropian Read More »