TEUTA VODO

DREJTORE EKZEKUTIVE

Teuta Vodo është Drejtore Ekzekutive e Fondacionit “Qemal Stafa”, qendra kërkimore e Partisë Socialiste të Shqipërisë. Në janar 2018 , Teuta u emërua Sekretare për Marrëdhënieve me Jashtë në Partinë Socialiste dhe e zgjedhur këshilltare bashkiake në Këshillin Bashkiak të Tiranës. Njëkohësisht është Lektore e “Insitucioneve të BE-së” në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë.
Teuta ka mbajtur postin e Zëvendësministrit në Ministrinë e Drejtësisë prej tetorit 2017 deri në mars 2019, ku ka qënë përgjegjëse mbi “Strategjine Kombëtare Anti-Korrupsion”, Kapitullin 23 ‘’Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore”, Zyra e Koordinimit kundër dhunës në familje” etj.
Teuta Vodo ka shërbyër si këshilltare dhe hulumtuese e politikave të BE-së për Liritë Civile, Drejtësinë dhe Çështjet e Brendshme si politikat familjare, barazisë gjinore, trafikimi i qënieve njerëzore, bioetika në Parlamentin Europian.
Ajo ka punuar në Departamentin e Shkencave Politike në Universite Libre de Bruxelles si Lektore në ‘Metodat e Kërkimit në Shkencat Politike’ dhe si Hulumtuese në politikat gjyqësore në ‘Centre d’Etude de la Vie Politique’ (2009-2013). Në vitin 2012, Teuta ka punuar si hulumtuese në reformat kushtetuese të krahasuara, të drejtat e pakicave, provat sekrete në “Qendrën për Studime Socio-Ligjore” në Universitetin e Oksfordit (Wolfson College).
Disa prej projekteve ku Teuta ka punuar si konsulente kanë qënë, ‘Trajnimi i gjyqtarëve dhe reformat gjyqësore në BE (Menu for Justice)’, ‘Kufizimet Gjyqësore në Legjislatura në Evropën Qendrore’ në Akademinë Hungareze të Shkencave (HAS CSS), Oxford Pro Bono Publico’, mbi ‘Dëshmi Sekrete, Paralajmërim për krimin, forcimi i paralajmërimeve’ dhe ‘Ndërgjegjësim mbi Korrupsionin dhe Infiltrimin Penal të Punëve Publike (W.O.C) etj.
Interesat e saj kërkimore shtrihen në fushat e studimeve kushtetuese, gjykatave ndërkombëtare, analiza politike dhe sociale të sundimit të ligjit dhe reformave gjyqësore. Teuta është autorja e disa publikimeve shkencore dhe artikujve për gjyqësorin vs. politikave publike. Ajo ka prezantuar hulumtimet e saj në konferenca të ndryshme ndërkombëtare dhe ka qenë lektore e ftuar në evente politike të ndryshme.
Teuta është anëtare e Fondacionit të Ligjit, Drejtësisë dhe Shoqërisë (FLJS), Shoqatat e Shkencave Politike Evropiane (ECPR), Shoqatës Amerikane të Shkencave Politike (APSA), Shoqatës Belge dhe Franceze të Shkencave Politike – Communauté Française (ABSP-CF) dhe International Association of Judicial Independence and World Peace (JIWP).
Teuta ka përfunduar Doktoraturën (PhD) në Shkencat Sociale dhe Politike dhe Masterin për Studime të Avancuara në Metodat Kërkimit në Universite Libre de Bruxelles, Bruksel, Belgjikë. Përveç kësaj, ajo ka studiuar Bachelor dhe Master në Marrëdhëniet Ndërkombëtare në Universitetin e Romës “Sapienza” në Romë, Itali.