Cfarë kuptojmë me DECENTRALIZIM?

Decentralizimi është një nga parimet kryesore kushtetuese për të siguruar një performancë sa më të mirë në mënyrën e organizimit dhe funksionimit të qeverisjes vendore.

Ndër të tjera, është dhe transferimi i autoritetit dhe përgjegjësisë së funksioneve publike nga pushteti qëndror në atë vendor ose në institucione të tjera në nivelin lokal, gjithashtu ai përfaqëson të drejtën e qytetarëve për të marrë pjesë në administrimin e punëve publike.

Ju ftojmë te na ndiqni në panelin e diskutimit me temë: Decentralizimi i Sherbimeve Shoqërore
#decentralizationofsocialservices #easywayofhelpingthecommunity #followus #nextpaneldiscussion #FondacioniQemalStafa
✊😊😃

Share.