Month: January 2019

Political Academy of Dibër

In focus :Communication, Public Speaking, and Building a Public Image Date: 28-30 September 2018, DIBËR From 12-14 September  2018, the Foundation “Qemal  Stafa” organized a training, focused on Communication and Public Speaking in order to develop skills through practice and counseling. Mr. Valon Kurhasani, the Political Party Program Manager of the National Democratic Institution of …

Political Academy of Dibër Read More »

Akademia Politike Dibër

Në fokus: Të Folurit në Publik dhe Ndërtimi i Figurës Publike Datë: 28-30 Shtator 2018, Dibër Në datat 28, 29 dhe 30 shtator 2018, Fondacioni “Qemal Stafa” organizoi trajnimin e rradhës me temë “Komunikimi dhe të Folurit Publik“ me qëllim zhvillimin e aftësive përmes praktikës dhe këshillimit. Lektori i përzgjedhur si pjesë e trajnimit të këtij …

Akademia Politike Dibër Read More »

Political Academy of Tirana

In focus: Resilient Albania Date: 14-16 September 2018, TIRANË                                               During the weekend of  14-16 September 2018, the Foundation ‘Qemal Stafa’ organized in Tirana a three day training  for about 30 students and yound professionals on public policy making, focused on fighting natural hazards, injustices and social tensions. Under the auspices of the Executive Director of the …

Political Academy of Tirana Read More »

Akademia Politike Tiranë

Në fokus: Hartimi i politikave publike Datë: 14 – 16 Shtator 2018, TIRANË Në datat 14-16 Shtator 2018, Fondacioni ‘Qemal Stafa’ organizoi në Tiranë trajnimin tre ditor për rreth 30  studentë dhe profesionistë të rinj mbi hartimin e politikave publike,  me fokus rreziqet natyrore, padrejtësitë dhe tensionet shoqërore. Nën kujdesin e Drejtoreshës Ekzekutive të Fondacionit ‘Qemal …

Akademia Politike Tiranë Read More »