Month: July 2018

Political Academy Lezhë

Date: 22-24 June 2018, Lezhë, Albania Training Topic: Political Message Development, Communication and Public Speaking Workshop Lecturer: Elmedin Kurtovic, Program Manager of NDI Serbia   Under the new program for building skills and capacities of young political activists of the “Qemal Stafa” Foundation invited Elmedin Kurtovic, NDI trainer, to provide a training workshop in political message …

Political Academy Lezhë Read More »

Akademia Politike Lezhë

Datë: 22-24 Qershor 2018, Lezhë Tema e Trajnimit: Zhvillimi i Mesazhit Politik dhe Të Folurit në Publik Lektor: Elmedin Kurtovic, Menaxher i Programit, NDI Serbi   Në kuadër të programit të ri për aftësitë ndërtuese dhe kapacitetet e aktivistëve të rinj politik, Fondacioni “Qemal Stafa” ftoi Z. Elmedin Kurtovic, trajner të NDI, të ofrojë një …

Akademia Politike Lezhë Read More »

Youth Participation, The European Perspective of the Western Balkans within the Berlin Process

Date: 18 june 2018, Tirana Conference Topic: Youth Participation: The European Perspective of the Western Balkans in the view of the Berlin Process   On 18th of June the Foundation “Qemal Stafa” held its 6th Panel Discussion. Moderated by the Executive Director of the “Foundation Qemal Stafa”, ms.Teuta Vodo, the discussion was conducted under the …

Youth Participation, The European Perspective of the Western Balkans within the Berlin Process Read More »

Pjesëmarrja e të rinjve, Perspektiva Evropiane e Ballkanit Perëndimor sipas Proçesit të Berlinit

Datë: 18 Qershor 2018, Tiranë Konferenca me temë: Pjesëmarrja e të rinjve, Perspektiva Evropiane e Ballkanit Perëndimor sipas Proçesit të Berlinit   Në datën 18 Qershor është zhvilluar paneli i rradhës mbi Pjesëmarrjen e të rinjve: Perspektiva Evropiane e Ballkanit Perëndimor sipas Proçesit të Berlinit, pranë Tirana International Hotel. Të ftuarit e këtij paneli ishin, z. …

Pjesëmarrja e të rinjve, Perspektiva Evropiane e Ballkanit Perëndimor sipas Proçesit të Berlinit Read More »