Month: May 2018

Akademia Politike Vlorë shpall fituesin

DATË : 29 MAJ 2018, TIRANË Më datë 29 Maj 2018, Fondacioni “Qemal Stafa” ka shpallur fitues të Akademisë Politike Vlorë, Arjol Sakon. Fituesi i Akademisë Politike do të jetë pjesëmarrës në një vizitë studimore në Parlamentin Europian, në Bruksel. Vizita do të zhvillohet në datat 25-28 Qershor në bashkëpunim me Deputetët e Grupit të Aleancës …

Akademia Politike Vlorë shpall fituesin Read More »

The winner of the Political Academy of Vlora

DATE: 29 MAY 2018, TIRANA On May 29th 2018, the Foundation “Qemal Stafa” announced the winner of the Political Academy Vlora, Arjol Sako. The winner of the Political Academy will undertake a study visit to the European Parliament in Brussels. The visit will take place on June 25-28, in cooperation with the Social Democratic Progressive …

The winner of the Political Academy of Vlora Read More »

Fourth Panel of Discussion: Strenthening Public Finance Managment, as a Condition for Sustainable Economic Growth and Employment

Date: 25 May 2018, Tirana Focus : Sustainable Economic Growth and Employment On May 25th 2018, the Foundation “Qemal Stafa” organized the fourth Panel Discussion, focused on adapting the Albanian legislation with the EU Acquis. Moderated by the Executive Director of the “Qemal Stafa” Foundation, Mrs.Teuta Vodo, the discussion was conducted under the topic “Strengthening …

Fourth Panel of Discussion: Strenthening Public Finance Managment, as a Condition for Sustainable Economic Growth and Employment Read More »

Forcimi i Menaxhimit të Financave Publike: Një Parakusht për Rritjen e Qëndrueshme dhe Punësimin

Datë: 25 Maj 2018, Tiranë Në Fokus: Forcimi i Menaxhimit të Financave Publike: Një Parakusht për Rritjen e Qëndrueshme dhe Punësimin   Në datën 25 Maj 2018, Fondacioni “Qemal Stafa” organizoi Panelin e Diskutimit të rradhës, i cili fokusohet në përshtatjen e legjislacionit shqiptar me Acquis-në e Bashkimit Europian. Nën moderimin e Drejtoreshës Ekzekutive të Fondacionit …

Forcimi i Menaxhimit të Financave Publike: Një Parakusht për Rritjen e Qëndrueshme dhe Punësimin Read More »

The Fourth Panel Discussion : Strengthening Public Finance Management, a Condition for a Sustainable Economic Growth and Employment.

  The Foundation ‘Qemal Stafa’ will organize the next panel discussion in the framework of the chapters on the accession negotiations towards the European Union. #EUAcquisAlbania Following three other panels that FQS has held, this panel will be held with the topic ‘Strengthening public finance management, a condition for a sustainable economic growth and employment’. …

The Fourth Panel Discussion : Strengthening Public Finance Management, a Condition for a Sustainable Economic Growth and Employment. Read More »

Fituesi i Akademisë Politike Elbasan

DATË: 21 PRILL 2018, ELBASAN Në datën 21 Prill 2018, Fondacioni “Qemal Stafa” organizoi Akademinë Politike të tij të parë, i cili ka për qëllim trajnimin e të rinjve me prirje politike dhe udhëheqjeje. Në përfundim të trajnimit 3 ditor me temë ‘Ideologjitë politike dhe hartimin e politikave publike’, u zhvillua një testim i njohurive …

Fituesi i Akademisë Politike Elbasan Read More »

The winner of the Political Academy of Elbasan

DATE : 21 APRIL, ELBASAN On April 21, 2018, the “Qemal Stafa” Foundation organized its first Political Academy, which aims to train young people in policy making and leadership. At the end of the 3 day training on ‘Political Ideologies and Public Policy Design’, an exam was conducted and then the students interviewed various actors …

The winner of the Political Academy of Elbasan Read More »